U bent hier: Home > Onbekend Talent > Project 2015 WinWin-WerkWeb

Uitkering naar werk - reintegratie, participatiewet en 125.000 banenafspraak.

Uitkering naar werk - reintegratie werkzoekenden met afstand tot arbeidsmarkt

Gemotiveerde werkzoekenden 'met afstand arbeidsmarkt' beschikbaar voor werkgevers.

In 2015 hebben wij een pilotproject gedaan 'uitkering naar werk' in het kader van de participatiewet en de 125.000 banenafspraak. De kleinschalige pilot was heel succesvol (lees de succesverhalen) maar financiering is toen niet gelukt en de pilot is gestopt. Over de pilot uit 2015 lees je hieronder en in de subpagina's (via de linkjes).

Inmiddels zijn we in 2021 aanbeland en heeft dit mooie initiatief een herstart gekregen onder de naam Onbekend Talent.

Onbekend Talent is een platform waar 'gemotiveerde werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt' bijeen worden gebracht. Ze worden zichtbaar gemaakt voor werkgevers met hun talentenprofiel. Werkgevers kunnen zich een goede indruk vormen van de kandidaten en vervolgens zelf bepalen naar welke kandidaat (meerdere kan ook) hun interesse uitgaat. Maar Onbekend Talent is meer...

 • Voor werkgevers is het een 'ontzorgen' dienstverlening voor het vinden van nieuwe medewerkers die uitstekend passen bij het werk dat de werkgever kan bieden. De dienstverlening is gratis.
 • Voor werkzoekenden betekent Onbekend Talent betere kansen op het vinden van werk dat heel goed bij zijn of haar talent en motivatie past. Dit vergroot de kans op een duurzame arbeidsplek aanmerkelijk.
 • Voor reïntegratiebedrijven is Onbekend Talent een marketing en jobhunting instrument waarmee op een efficiënte en effectieve wijze kandidaten naar duurzaam werk worden bemiddeld en nieuwe werkgevers worden aangetrokken.


Lees meer...
www.onbekend-talent.nl.

____________________________________

Hieronder lees je over het pilot project uit 2015.

Participatiewet en 125.000 banenafspraak.

Onder de naam WinWin-WerkWeb is dit project is door WinWinWerkt geinitieerd in 2015. Wij geloven dat, door samenwerking, aanmerkelijk betere resultaten worden behaald bij het succesvol en duurzaam naar werk brengen van werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt of een arbeidsbeperking.

WinWin-WerkWeb is als kleinschalige pilot uitgevoerd in samenwerking met Partners. Vanuit MKB werkgevers-perspectief met betrekking tot het functioneren van de arbeidsmarkt, zagen wij een kans om iets substantieels te kunnen betekenen voor de samenleving en voor indivuele werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het idee kwam voort uit de voor WinWinWerkt ontwikkelde Talenten Etalage.

Funda reintegratie-werkzoekenden

Het project laat zich het beste omschrijven als Funda reintegarie-werkzoekenden. Het legt een brugfunctie (samenwerking) tussen alle stakeholders 1. gemeente / UWV / Reintegratiebedrijven 2. werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt en 3. werkgevers. Het project is binnengebracht tijdens het participatielab van de Gemeente Amsterdam. Helaas bleek het een brug te ver om tot samenwerking met de Gemeente Amsterdam te komen. Samenwerking met een gemeente is nodig om een substantieel aantal werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt bijeen te brengen, zodat er voor werkgevers iets te kiezen valt.

De Talenten Etalage is een combinatie van geavanceerde technologie, marketing, de netwerksamenleving (social media) en effectieve werkprocessen. Werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt worden in de etalage gezet met hun 'anonieme' talentenprofiel. Werkgevers kunnen zelf hun kandidaten uitzoeken. Als de werkgever belangstelling heeft voor één of meerdere kandidaten wordt de werkgever in contact gebracht met de sollicitatiebegeleider van de werkzoekende en kan wederzijds de wensen en mogelijkheden worden besproken. Als er dan nog steeds interesse is van twee kanten wordt een sollicitatiegesprek met de kandidaat geregeld. De kans dat op deze manier een succesvolle en duurzame werkrelatie ontstaat is vele malen groter dan zoals het nu in het algemeen gaat.

Videopitch door WinWin-WerkWeb.

Over reintegratie werkzoekenden.

Reïntegratie werkzoekenden zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of een arbeidsbeperking.  Zij brengen veelal subsidie en andere faciliteiten mee.

De achtergrond van deze werkzoekenden is divers, van LBO tot WO opgeleid en met uiteenlopende talenten, werkervaring en werkwensen. Gemeenschappelijke factor is dat zij moeite hebben met het vinden van een baan en begeleid worden door een sollicitatiecoach (instantie) bij hun zoektocht naar werk. Deze werkzoekenden zijn sterk gemotiveerd om te werken. Zij zoeken een baan waar zij hun talenten kunnen inzetten en verder ontwikkelen.

De talentenprofielen van de kandidaten zijn offline gehaald bij het beeindigen van het project. Dit is een impressie... Impressie kandidaten uitkering naar werk pilotproject.

Informatie voor werkgevers.

Ieder mens beschikt over talenten. Wij geloven dat als iemand zijn talenten kan benutten hij of zij een gemotiveerde medewerker is.

In de Talenten Etalage vinden werkgevers de talentenprofielen van deze gemotiveerde werkzoekenden. Zij zijn op zoek naar een baan waar ze hun talenten kunnen inzetten. De werkzoekenden worden op overzichtelijke wijze gepresenteerd met hun talenten, eigenschappen, opleiding, werkervaring en hun werkwensen.

De kandidaten worden begeleid door een sollicitatiebegeleider waar u als werkgever tijdens het sollicitatieproces mee kunt overleggen. De sollicitatiebegeleider faciliteert zowel de werkzoekende als de werkgever en organiseert het sollicitatieproces.

Onze dienstverlening is voor u als toekomstige werkgever gratis. Lees meer... Voor werkgevers.

Informatie voor jobhunters.

WinWin-WerkWeb maakt jobhunten en matchen eenvoudig. U bespaart tijd en creëert betere kansen op het realiseren van succesvolle arbeidsrelaties.

Uitkeringsinstanties, sociale werkbedrijven, leer-werkbedrijven, vakscholen, reïntegratiebedrijven, arbodiensten (2e spoor) en andere instanties die deze werkzoekenden begeleiden zetten WinWin-WerkWeb in als jobhunting- en matchinginstrument.

Lees meer... Jobhunters informatie

Informatie voor werkzoekenden.

Als u werkzoekend bent en u wordt daarbij begeleid door een reintegratiebegeleider (instantie) dan kunt u uw begeleider vragen om contact met ons op te nemen. U kunt niet uzelf aanmelden.

Lees meer... Werkzoekenden info.

Succesverhalen WinWin-WerkWeb.

Hoewel er nog maar weinig reintegratiewerkzoekenden zijn aangemeld gedurende de kleinschalige pilot, zijn er toch al successen te melden. Lees meer... Succesverhalen.

Onze Partners.

Wij hechten veel waarde aan de samenwerking met onze partners en werkgeversorganisaties. Onze inspanningen zijn erop gericht om een WIN te creëren voor alle stakeholders.

Wilt u meer weten over samenwerken en elkaar versterken? Wij vertellen u graag over de mogelijkheden en de toegevoegde waarde van WinWin-WerkWeb.

Lees meer... Partners van WinWin-WerkWeb.

Over WinWin-WerkWeb.

WinWin-WerkWeb maakt gedurende pilotfase onderdeel uit van de website van WinWinWerkt.

Lees meer over onze partners, stakeholders, visie, missie en kernwaarden... Over WinWin-WerkWeb.

Inspiratie Seminar voor werkgevers

Dit seminar is inmiddels geweest. Lees hier terug over het succes... Participatiewet, banenafspraak... INSPIRATIE SEMINAR voor werkgevers in Amstelveen.

Bent u een belangenorganisatie voor werkgevers?  Wij helpen graag bij het inspireren en motiveren van uw achterban om inclusief te gaan ondernemen. Neem contact met ons op.

Inclusieve organisatie vanuit intrinsieke motivatie.

Een inclusieve arbeidsorganisatie biedt werk aan mensen met een beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn mensen die verminderd arbeidsvermogen hebben (arbeidsbeperkten) maar ook mensen die lange tijd werkloos zijn of mensen die vanwege ziekte lange(re) tijd niet hebben gewerkt.

Een inclusieve organisatie neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid en is zich tevens bewust dat het in dienst hebben van deze mensen veel voordelen biedt. Voordelen zoals...

 • Mogelijkheid om mee te doen aan aanbestedingen waarbij social return een verplichting is.
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is goed voor het bedrijfsimago en biedt kansen.
 • Deze werknemers zijn een aanvullend arbeidspotentieel. Dit kan zeer waardevol zijn als tekorten gaan ontstaan vanwege vergrijzing en ontgroening.
 • Door werkzaamheden uit bestaande functies te halen (jobcarving) ervaren de collega's een gezonde(re) werkdruk en kunnen hun tijd effectiever besteden.
 • Door subsidiemogelijkheden bespaart u op personeelskosten.
 • Bij een No-Risk Polis betaalt u geen salaris als uw werknemer ziek wordt.
 • Deze loyale, talentvolle en gemotiveerde werknemers zijn blij en dankbaar dat zij bij uw organisatie mogen werken. Dit werkt stimulerend naar andere werknemers.
 • U doet ervaring op met medewerkers met een arbeidsbeperking en bent op die manier goed voorbereid op de quotumwet.
 • Diversiteit in uw personeelsbestand draagt bij aan een tolerante en inspirerende werkcultuur.

Participatiewet | 125.000 Banenafspraak | Quotumwet.

De 125.000 banenafspraak en quotumwet is veelomvattend. Heeft u meer dan 25 werknemers op uw loonlijst staan, dan krijgt u ermee te maken. In het kennisdocument leest u alles over de Wet Banenafspraak, de quotumregeling en hoe u daarmee kunt omgaan. Lees meer... Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

De doelgroep voor de Banenafspraak bestaat uit: 

 • Mensen die onder de Participatiewet vallen en die geen Wettelijk Minimum Loon kunnen verdienen. Dit zijn mensen met een bijstandsuitkering die door een beperking niet voldoen aan de eisen voor bestaande functies. 
 • Mensen met een Wsw-indicatie (sociale werkvoorziening). Zij kunnen wel werken, maar dan onder andere omstandigheden. 
 • Wajongers met arbeidsvermogen. Dit zijn mensen met een blijvende arbeidsbeperking. De beperking is voor hun 18e of tijdens hun studie duidelijk geworden. Zij kunnen prima werken als de functie-eisen aansluiten bij hun capaciteiten. 
 • Mensen met een Wiw-baan of ID-baan. Wiw- en ID-banen zijn gesubsidieerde banen en zijn ooit bedoeld om langdurige werkloosheid terug te dringen en doorstroom naar reguliere banen te bevorderen.

Faciliteiten en subsidies voor werkgevers.

Door middel van faciliteiten en subsidies stimuleert de overheid werkgevers om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek te bieden.

Lees meer... Faciliteiten en subsidies.

Interessant voor anderen? Delen is welkom.
Voor werkgevers

Talent binnenhalen dat uitstekend past. In de functie én in de bedrijfscultuur.

Informatie werkgevers

LABELS | Diensten

Zoek en vind kandidaten

Gratis recruitment adviesgesprek

Voor kandidaten
Talenten Etalage
Vacatures zoeken
Volg WinWinWerkt voor vacatures
Volg WinWinWerkt op LinkedIn Volg WinWinWerkt op Facebook Volg WinWinWerkt op Twitter Volg WinWinWerkt op You Tube Volg WinWinWerkt op Instagram Vind ons op google maps!