U bent hier: Home > Privacy-verklaring

Privacy-verklaring WinWinWerkt en labels

*** Click here for the privacy-statement in English. ***

Deze Privacy-verklaring gaat over de dienstverlening van WinWinWerkt. Dit omvat tevens de aparte websites van onze Partner LABELS. WinWinWerkt.nl | Vacature Service MKB 65plus Werkt  | WerkWeb.netOnbekend Talent .

Talent verbinden met vacature zodat Win (medewerker) Win (organisatie) Werkt! Dit is waar WinWinWerkt voor staat. WinWinWerkt.nl is een Recruitment Service Platform van samenwerkende arbeidsmarkt-specialisten. Met onze dienstverlening helpen wij 'organisaties en toekomstige medewerkers elkaar te vinden en succesvol te verbinden'.

Belangrijk!

Voordat je jezelf aanmeldt als werkzoekende en gebruik gaat maken van onze dienstverlening, verzoeken wij je kennis te nemen van deze Privacy-verklaring en van de Informatie kandidaten. Bij je open aanmelding en bij een sollicitatie op een vacature van één van onze labels (niet van adverteerders) wordt je gevraagd om akkoord te gaan met deze Privacy-verklaring.

Ben je werkgever en heb je interesse in onze dienstverlening, dan verzoeken wij je kennis te nemen van deze Privacy-verklaring en de Informatie werkgevers.

Heb je vragen of opmerkingen over deze Privacy-verklaring, dan beantwoorden wij deze graag. Stuur een mail naar contact@winwinwerkt.nl o.v.v. Privacy-verklaring. Vermeld je telefoonnummer en een korte toelichting op je vraag. Wij nemen contact met je op.

Vriendelijk bedankt voor het lezen!

Michal van Dantzig

Versie 1.3 d.d. november 2021.

Versie 1.2 d.d. augustus 2018.

Versie 1.1 d.d. mei 2018.

1. Algemeen

1.1. Identiteit.

WinWinWerkt is de verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze Privacy-verklaring wordt informatie verstrekt over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door of in opdracht van WinWinWerkt. WinWinWerkt is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52670511.

1.2  Waarom deze Privacy-verklaring?

Voor onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft. In deze Privacy-verklaring willen wij je meer vertellen over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

1.3 Wijzigingen.

Wij kunnen ons privacybeleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij aanpassen in de Privacy-verklaring. We adviseren daarom om met regelmaat ons actuele privacy statement te lezen ten aanzien van wijzigingen.

1.4 Toepasselijkheid Privacy-verklaring.

In deze Privacy-verklaring wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door of in opdracht van WinWinWerkt en is alleen van toepassing op het gebruik van persoonsgegevens van haar klanten en bezoekers van de website(s). Deze Privacy-verklaring is niet van toepassing op websites van derden, zoals websites of apps waarnaar WinWinWerkt op haar website en in haar mailingen verwijst. Voor meer informatie daarover kun je je het beste wenden tot de privacy statements van die websites of apps.

1.5 Zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandelen van jouw gegevens.

Wij vinden het belangrijk om je goed te informeren, in eenvoudige taal, wat de reden is waarom wij gegevens verzamelen (welk doel), wat ermee gebeurt en hoe ze worden bewaard en beveiligd. We houden ons hierbij aan de richtlijnen van de AVG. Hoe wij met je gegevens omgaan, staat zo goed mogelijk verwoord in deze Privacy-verklaring. Voor alles geldt, je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld.

Omdat het verzamelen van verschillende gegevens, voor verschillende groepen, met verschillende doelen gebeurt, splitsen wij dit op per groep en/of doel. Aan het einde van deze Privacy-verklaring, lees je een op de groep en/of doel toegespitste toelichting.

1.6 Wat gebeurt er met je gegevens?

Wij zullen je gegevens nooit verkopen. We zullen je gegevens niet aan derden geven zonder dat je hierover bent geïnformeerd en toestemming hebt gegeven. Toestemming geef je, als je gebruik maakt van onze dienstverlening. Dit doen wij uitsluitend voor het bestemde doel waarvan je zelf op de hoogte bent door je in te schrijven bij WinWinWerkt.nl (werkzoekende), te solliciteren bij WinWinWerkt.nl (of één van de labels), een vacature te plaatsen (werkgever) of gaat werken als uitzendkracht. Meer hierover lees je aan het eind van dit document, een toelichting per groep en/of /doel.

1.7 Worden je gegevens met derden gedeeld?

Ja, uitsluitend als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld belastingdienst) of een gerechtvaardigd belang, zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Voorbeelden hiervan zijn: bank (verwerking van betalingen), belastingadviseur en boekhoudsoftware (inzage in facturen met adresgegevens), nieuwsbrief-software (digitale nieuwsbrief waarvoor je specifiek bent aangemeld en altijd kan afmelden) en Google Analytics (analyse van bezoekgegevens website). Voor een nadere toelichting op het delen van gegevens met derden, verwijzen wij naar het uiteinde van dit document, een toelichting per groep en/of /doel.

1.8 Verwerkers.

Verwerkers zijn organisaties waarmee wij persoonlijke gegevens delen in het kader van onze bedrijfsvoering. Voor de dienstverlening van WinWinWerkt zijn de volgende verwerkers van groot belang. Met deze verwerkers delen wij persoonlijke gegevens die verder gaan dan naam en (email)adres. Met deze verwerkers zijn verwerkersovereenkomsten gesloten. Dit zijn gerenommeerde bedrijven die uitermate zorgvuldig omgaan met jouw gegevens die ze namens ons verwerken. We noemen ze bij naam en geven een toelichting op wat ze voor WinWinWerkt doen. 

  • Otys is de softwareleverancier van ons Content Relatie Management Systeem (specifiek voor recruitmentbedrijven). Deze software maakt het mogelijk dat wij onze dienstverlening kunnen uitvoeren. De gegevens van werkzoekenden, vacatures, relaties (opdrachtgevers en kandidaten en netwerkcontacten) staan op veilige servers die door Otys worden beheerd. 
  • One Payroll is onze payrollpartner bij uitzend- en detacheringsopdrachten. Als je gaat werken als uitzend- of detacheringskracht via de bemiddeling van WinWinWerkt dan wordt One Payroll de juridische werkgever. Zij hebben dan gegevens nodig die een werkgever nodig heeft. Lees meer… Payrollpartner.


1.9 Beveiliging van je gegevens.

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus. Je gegevens worden veilig opgeslagen. Onze databases (Otys en One Payroll) en computers (medewerkers) zijn met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd. De websites maken gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de URL.

1.10 Hoe lang blijven je gegevens bewaard?

Niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld. Dit verschilt per groep en/of doel.

1.11 Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen?

Neem Contact op en wij maken het voor je in orde, uiterlijk binnen 10 werkdagen. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Kandidaten

  • Doel is arbeidsbemiddeling.
  • Bewaartermijn is ‘tot je jezelf uitschrijft’. Je ontvangt elk halfjaar een geautomatiseerde herinnerings-email. Is je emailadres niet meer correct, dan worden je gegevens geautomatiseerd verwijderd.


2.1 Aanmelden als werkzoekende op WinWinWerkt.nl.

Het voordeel van aanmelden is dat sommige vacatures vanuit onze database van werkzoekenden wordt ingevuld. Niet alle vacatures van onze partners worden gepubliceerd. En natuurlijk kan je dan deelnemen aan de Talenten Etalage en gevonden worden door werkgevers. Als je jezelf aanmeldt als werkzoekende op de website WinWinWerkt.nl, dan willen wij gegevens van je weten die voor onze arbeidsbemiddeling van belang zijn. De verplichte vragen van de inschrijfformulieren houden wij zo summier mogelijk. De gegevens van je cv worden in ons CRM-systeem opgenomen. Je ontvangt een wachtwoord waarmee je zelf aanpassingen kan doen in jouw profiel. Wil je dat wij je inschrijving verwijderen, dan kan je dat aanpassen in je profiel 'beschikbaarheid'. Zet je dit op 'niet meer beschikbaar + altijd, dan verwijderen wij alle gegevens, inclusief de documenten zoals cv en foto en e-mails. Het is ook mogelijk om je inschrijving op passief te zetten omdat je tijdelijk een baan hebt of om een andere reden tijdelijk niet beschikbaar bent. De herinneringsmail (zie 2.2.) blijf je ontvangen.

2.2 Uitschrijven en herinneringsmail aan je inschrijving.

Elke 6 maanden (standaard) ontvang je een geautomatiseerd email bericht die je attendeert op je inschrijving bij WinWinWerkt.nl. Je kan de frequentie, dat je dit bericht wilt ontvangen, aanpassen in je profiel.  Als je emailadres is gewijzigd en dit is bij ons niet bekend (de email komt als onbestelbaar retour) dan wordt je profiel geautomatiseerd verwijderd. Wil je uitschrijven, dan kan je dit aanpassen in je profiel. Zie 2.1.

2.3 Deelnemen aan de Talenten Etalage voor kandidaten Onbekend Talent.

Als je wordt begeleid door een netwerk-partner 'reintegratiespecialist' van Onbekend Talent, dan is onderdeel van jouw begeleiding dat jouw anonieme talentenprofiel in de Talenten Etalage van WinWinWerkt staat. Je kan zo worden gevonden door werkgevers die contact opnemen met jouw begeleider. Bij je aanmelding ga je akkoord met het publiceren van jouw anonieme talentenprofiel.  

2.4 Solliciteren bij labels (partners) van WinWinWerkt.

Solliciteer je op een vacature van een label (partner) van WinWinWerkt, dan worden je gegevens opgenomen in de database van WinWinWerkt in de vorm van je eigen profiel. Je ontvangt een inlogcode en kan wijzigingen aanbrengen in je profiel. Zie 2.1. Bij je sollicitatie wordt gevraagd of je wilt deelnemen aan de Talenten Etalage. Zie 2.3.

Door te solliciteren geef je ons toestemming om jouw gegevens zoals cv en motivatiebrief en wat je ons vertelt tijdens het interview, te delen met de opdrachtgever van de vacature. Wij attenderen de werkgever erop dat hij of zij conform de AVG met jouw sollicitatie en gegevens moet omgaan. Wij zijn daar echter niet verantwoordelijk voor. We kunnen niet meer doen dan onze opdrachtgevers daarop nadrukkelijk te wijzen. Dit doen wij in onze offerte annex opdrachtbevestiging. 

2.5 Vacature-alerts.

Wil je niet inschrijven als werkzoekende, maar wel direct per mail geinformeerd worden als een passende vacature online komt? Dan kan je vacature-alerts aanmaken. We vragen je naam en emailadres. Deze gegevens worden opgenomen in ons CRM-systeem. Je kan vacature-alerts zelf aanpassen en verwijderen (inloggen). Als er geen vacature-alerts meer zijn, dan verdwijnen je gegevens uit ons CRM-systeem. Overigens raden wij aan om als je ingeschreven bent als werkzoekende om ook vacature-alerts aan te maken.

2.6 Solliciteren bij adverteerders op WinWinWerkt.nl.

WinWinWerkt biedt de mogelijkheid om vacatures te publiceren (adverteren) op WinWinWerkt.nl. Je solliciteert dan rechtstreeks bij de werkgever of bij de intermediair. De 'solliciteren details' staan dan in de vacature. WinWinWerkt (partners) is geen betrokkene in dit sollicitatieproces. Je komt niet in de database van WinWinWerkt.

2.7 Werken als uitzendkracht.

Ga je via onze bemiddeling aan de slag als uitzendkracht, dan wordt onze payrollpartner One Payroll de juridische werkgever. WinWinWerkt vraagt de benodigde gegevens bij je op en voert deze in het CRM-systeem van One Payroll. Bijzondere gegevens zoals je paspoort, Burger Service Nummer en bankrekening worden uitsluitend opgeslagen in het CRM-systeem van One Payroll, de juridische werkgever. Je overige contactgegevens zoals al eerder bij ons bekend, bewaren wij ook in ons CRM-systeem. Zie ook ‘verwerkers 1.7.

2.8 Waarom willen wij gegevens van kandidaten bewaren?

Als wij opdrachten (vacatures) krijgen, dan beginnen wij met zoeken naar potentieel geschikte kandidaten in onze database. Ook als je goed aan het werk bent, dan kan het zijn dat je in de toekomst toch weer openstaat voor een baanverandering. Wij sturen kandidaten een email waarbij wij hen op de vacature attenderen. Uiteraard zoeken wij ook buiten onze database door vacatures te publiceren. Als je vacature-alerts instelt, dan ontvang je direct als de vacature online komt een email met de hyperlink naar de vacature.

3. Websites en marketingactiviteiten

  • Doel is marketingactiviteiten en contact houden.
  • Bewaartermijn is niet van toepassing. Contactgegevens worden overgenomen in ons CRM systeem. Zie 4.


3.1. Wat gebeurt er tijdens het bezoek aan onze website(s)?

Bij het bezoeken van onze website(s) wordt het ip-adres geregistreerd. Als je een contactformulier invult en/of gebruik maakt van de diensten van WinWinWerkt (inclusief labels), worden je persoonsgegevens verwerkt zoals bijvoorbeeld voornaam, achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres. Wij gebruiken je naam en contactgegevens logischerwijs om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de dienstverlening gerelateerde zaken.

Technische en functionele cookies worden gebruikt om onze websites naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres. Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

3.2 Google Analytics.

Met Google Analytics wordt bezoek- en klikgedrag op onze verschillende websites geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacy-beleid met meer informatie. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier hebben wij geen invloed op.

3.3 Contactformulier website(s).

Bij een contactformulier vragen wij uitsluitend gegevens die nodig zijn om contact met je op te nemen zoals naam (bedrijfsnaam/contactpersoon), email en telefoonnummer. Deze gegevens worden opgenomen in ons CRM-systeem zodat wij je kunnen bereiken en onze wederzijdse e-mails bewaard blijven. Als je dit niet (meer) wilt kan je dit laten weten. Wij verwijderen dan alle gegevens.

3.4 Mailinglijst mailchimp.

Voor onze marketingactiviteiten maken wij gebruik van mailchimp. Wij slaan hierbij de volgende gegevens op: Voornaam, Achternaam, Bedrijfsnaam en Emailadres. Ook wordt geregistreerd op welke manier je via opt-in in onze mailchimpdatabase bent binnengekomen. Het kan gebruikt worden om klikgedrag vanuit onze mailings te registreren.

4. Relaties, opdrachtgevers en leveranciers

  • Doel is contact onderhouden en relevante informatie bewaren.
  • Bewaartermijn is zolang de relatie bestaat en de bewaarde informatie relevant is.


4.1 Relaties en prospects.

In ons CRM-systeem en op onze computers bewaren wij contactgegevens van onze zakelijke relaties (netwerkcontacten) en prospects. De e-mails en ontvangen documenten blijven bewaard. Wij verwijderen de gegevens op verzoek of als blijkt dat de relatie sterk verouderd is en de gegevens niet meer relevant zijn.

4.2 Opdrachtgevers.

In ons CRM-systeem en op onze computers bewaren wij contactgegevens en overige noodzakelijke gegevens zoals overeenkomsten, bankrekening, kamer van koophandel etc. De e-mails en ontvangen documenten blijven bewaard. Wij verwijderen de gegevens als blijkt dat de relatie sterk verouderd is en de gegevens niet meer relevant zijn. De gegevens worden bijgehouden in onze boekhoudsoftware en/of bij onze payrollpartner One Payroll.

4.3 Leveranciers.

In ons CRM-systeem en op onze computers bewaren wij contactgegevens en overige noodzakelijke gegevens zoals overeenkomsten, bankrekening, kamer van koophandel etc.
De e-mails en ontvangen documenten blijven bewaard. Wij verwijderen de gegevens als blijkt dat de relatie sterk verouderd is en de gegevens niet meer relevant zijn. De gegevens worden bijgehouden in onze boekhoudsoftware.

Interessant voor anderen? Delen is welkom.
Voor werkgevers

Talent binnenhalen dat uitstekend past. In de functie én in de bedrijfscultuur.

Informatie werkgevers

LABELS | Diensten

Zoek en vind kandidaten

Gratis recruitment adviesgesprek

Voor kandidaten
Vacatures zoeken
Vacature Alerts maken
Maak een Vacature Alert aan en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Recente vacatures
Er zijn momenteel geen vacatures aanwezig
Volg WinWinWerkt voor vacatures
Volg WinWinWerkt op LinkedIn Volg WinWinWerkt op Facebook Volg WinWinWerkt op You Tube Volg WinWinWerkt op Instagram Vind ons op google maps!