U bent hier: Home >

Vaak gestelde vragen

Belangrijke wijzigingen CAO ABU en WAB per 1-1-2020

CAO ABU en NBBU

De ABU en NBBU hebben met de vakbonden FNV, CNV, De Unie en LBV een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor de gehele uitzendbranche. Dit betekent een betere rechtspositie en meer werkzekerheid voor de flexwerkers. Dat biedt de nieuwe CAO die een looptijd heeft van 30 december 2019 tot en met 31 mei 2021.

Enkele belangrijke punten op een rijtje:

Fasesystematiek

De fasesystematiek kent drie verschillende fases (fase A/ 1-2, fase B/ 3 en fase C/ 4). Als uitzendbureau heb je de keuze uit een aanduiding in letters of cijfers.

Werkingssfeer

Met de komst van de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) wordt payroll wettelijk geregeld. Payrollovereenkomsten vallen vanaf 1 januari 2020 buiten de werkingssfeer van de CAO voor uitzendkrachten. Wel staat er een overgangsregeling voor de lopende payrollovereenkomsten in de CAO.

Rechtspositie

 • Er geldt een minimale contractduur van 4 weken bij fase A/ 1-2 contracten zonder uitzendbeding bij hetzelfde uitzendbureau en dezelfde relatie.
 • Voor het beëindigen van een overeenkomst met uitzendbeding van 26 gewerkte weken of meer geldt een kennisgevingstermijn van 10 dagen.
 • De wettelijke opzegtermijnen zijn van toepassing op het tussentijds beëindigen van uitzendovereenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Beloning

 • De inlenersbeloning geldt voor alle flexwerkers, dus ook voor vakantiekrachten en doorleners.
 • Alleen flexwerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en schoolverlaters zonder startkwalificatie kunnen tot de allocatiegroep behoren. Voor hen geldt de inlenersbeloning niet.
 • Gedurende het eerste jaar bij ziekte wordt tot 90% aangevuld en gedurende het tweede jaar tot 80%.
 • De vakantietoeslag wordt verhoogd naar 8,33%.
 • Bij flexwerkers met  ET uitruil wordt vanaf volgend jaar ook pensioen over het uitgeruilde loon opgebouwd.

Verlof

 • Alle flexwerkers hebben recht op 25 vakantiedagen. Voor vakantiekrachten geldt een afwijkende regeling.
 • Geboorteverlof en verlof voor het afleggen van een vakexamen vallen onder bijzonder verlof. De verhuisdag is komen te vervallen.


Wet Arbeidsmarkt in Balans WAB

2-10-2019:  deze informatie is voorlopig. Wij hebben nog geen compleet beeld en informatie.

Met de komst van de Wet Arbeidsmarkt in Balans verandert er veel. Dit zetten we hieronder op een rijtje. Deze regelgeving geldt ook bij uitzenden. Met de WAB komt er een stricte scheiding van regelgeving tussen uitzenden en payrolling met aparte CAO's. Bij uitzenden is de allocatiefunctie en de exclusiviteit van toepassing. WinWinWerkt biedt in samenwerking met One People Services uitzenden volgens de ABU cao. Per 30 december 2019 zijn beide CAO's  (ABU en NBBU) samengegaan en zijn dearbeidsvoorwaarden gelijk. 

 • Transitievergoeding vanaf dag 1.
 • De oproepbepaling vanuit de WAB geldt ook bij Fase A (78 weken). Voordat het 1e jaar (12 maanden) verstrijkt moet de uitzendkracht een minimum urencontract worden aangeboden. De uitzendkracht hoeft dit niet te aanvaarden. In dat geval kan voortgegaan worden met de flexibele inhuur (tot maximaal 78 gewerkte weken en fase B wordt bereikt). Indien wel een contract dan kan volstaan worden met een beperkt aantal uur. Laat je het 1e jaar (12 maaanden) voorbijgaan, dan ben je verplicht een contract aan te bieden met een omvang van het gemiddelde aantal uren van voorgaande 13 weken. Doe je dit niet, dan is het contract met vast aantal uur automatisch ingegaan.  De 4 dagen oproep uit de WAB gelden ook bij Fase A. In Fase A behoud je wel de flexibiliteit om het te beeindigen met in achtneming van de opzegtermijn. Dit is het verschil met Fase B die je voor een bepaalde tijd aangaat.  Lees meer uitleg over oproepcontracten met de WAB per 1-1-2020 op Personeelsnet.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

Een vraag indienen voor de lijst met vaak gestelde vragen

Indien u het antwoord op uw vraag niet heeft kunnen vinden, kunt u hieronder uw eigen vraag stellen. We zullen hem dan binnen 24 uur beantwoorden én opnemen in onze database met vaak gestelde vragen.
Interessant voor anderen? Delen is welkom.
Voor werkgevers

Talent binnenhalen dat uitstekend past. In de functie én in de bedrijfscultuur.

Informatie werkgevers

LABEL partners WinWinWerkt

Zoek en vind kandidaten

Voor kandidaten

Zet een nieuwe stap in je loopbaan. Maak gebruik van onze gratis dienstverlening.

Informatie kandidaten

Aanmelden bij WinWinWerkt.nl

Vacature Alerts instellen

Meer zoekopties
Recente artikelen
op29-5-2020 15:23
455 bekeken | 0 reacties
op28-1-2020 16:21
2085 bekeken | 0 reacties
op5-12-2019 12:22
2364 bekeken | 0 reacties
op4-12-2019 15:48
2325 bekeken | 0 reacties
Vacatures zoeken
Talenten Etalage zoeken
Vacature Alerts maken
Maak een Vacature Alert aan en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Volg WinWinWerkt voor vacatures
Volg WinWinWerkt op LinkedIn Volg WinWinWerkt op Facebook Volg WinWinWerkt op Twitter Volg WinWinWerkt op You Tube Volg WinWinWerkt op Instagram Vind ons op google maps!