U bent hier: Home >

Vaak gestelde vragen

Hoe zit het met feestdagen als ik via een uitzendbureau werk? Krijg ik feestdagen doorbetaald?

Als je als uitzendkracht Fase A via WinWinWerkt gaat werken, dan wordt onze payrollpartner One Payroll de juridische werkgever. Lees meer... payrollpartner.

Als uitzendkracht krijg je feestdagen betaald van het uitzendbureau, in dit geval One Payroll.

Stel,  maandag in een bepaalde week is een feestdag zoals bv  2e Paasdag. Je hebt dan geen recht op doorbetaling van de inlener, het bedrijf waar je werkt. Je hebt wel recht op doorbetaling van de feestdag door One Payroll volgens de ABU cao*. One Payroll heeft voor optie 2b gekozen, zie de clausule hieronder.

One Payroll berekent handmatig van alle uitzendkrachten de feestdagen vergoeding. Dit wordt circa 2 weken na de betreffende week betaald. De berekening  gaat als volgt. Er wordt gekeken naar de laatste 13 weken en daarvan wordt een gemiddelde genomen. Heb je bijvoorbeeld 5 maandagen van 8 uur gewerkt, dan heb je recht op 5*8=40 / 13 = 3,07 uur uitbetaling. Als je elke maandag in die 13 weken 4 uur per dag hebt gewerkt, dan heb je recht op 4 uur uitbetaling.

ABU Cao* Artikel 58 Algemeen erkende feestdagen

1. Onder algemeen erkende feestdagen in de zin van de cao wordt voor zover deze niet vallen op zaterdag en/of zondag verstaan: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, beide kerstdagen, Koningsdag of daarvoor in de plaats tredende dag, en Bevrijdingsdag in lustrumjaren.Uitzendovereenkomst met uitzendbeding

2. Ten aanzien van de loondoorbetaling aan de uitzendkracht met een uitzendovereenkomst met uitzendbeding voor feestdagen waarop wegens die feestdag niet gewerkt wordt, moet de uitzendonderneming voor haar gehele onderneming kiezen voor een van de onderstaande twee opties:

a. De uitzendkracht ontvangt een aanvulling voor algemeen erkende feestdagen, uitgedrukt in een percentage van zijn feitelijk loon verhoogd met de wachtdagcompensatie. Dit percentage staat vermeld in artikel 61 lid 3 van de cao. De aanvulling wordt niet iedere week bij de wekelijkse uitbetaling uitgekeerd, maar gereserveerd. Wanneer zich een algemeen erkende feestdag voordoet, en de uitzendkracht werkt wegens die feestdag op die dag niet en de uitzendovereenkomst blijft voortduren, wordt ten laste van de reservering het feitelijk loon uitbetaald; of

b. de uitzendkracht heeft recht op doorbetaling van het feitelijk loon op feestdagen waarop wegens die feestdag niet gewerkt wordt.De uitzendonderneming dient de uitzendkracht schriftelijk over haar keuze te informeren. Wanneer niet uit de uitzendovereenkomst voortvloeit of de feestdag op een dag valt die normaliter als werkdag is aan te merken, wordt voor de vaststelling daarvan beoordeeld of er sprake is van een bestendig arbeidspatroon op grond waarvan de uitzendkracht zou moeten werken op de dag waarop de feestdag valt. Er is in ieder geval sprake van een bestendig arbeidspatroon, indien de uitzendkracht in een periode van dertien aaneengesloten weken direct voorafgaand aan de desbetreffende feestdag op de betreffende dag in de week ingeroosterd is geweest, dan wel heeft gewerkt.

3. Een keuze voor doorbetaling overeenkomstig optie b. van het voorgaande lid verplicht de uitzendonderneming tot toepassing daarvan voor de duur van ten minste een jaar. Bij verandering van keuze moeten de door de uitzendkracht verkregen rechten worden afgewikkeld overeenkomstig de regeling waaraan die rechten zijn ontleend.Detacheringsovereenkomst

4. De uitzendkracht met een detacheringsovereenkomst heeft recht op doorbetaling van het feitelijk loon op feestdagen waarop wegens die feestdag niet gewerkt wordt.

5. Wanneer niet uit de detacheringsovereenkomst voortvloeit of de feestdag op een dag valt die normaliter als werkdag is aan te merken, wordt voor de vaststelling daarvan beoordeeld of er sprake is van een bestendig arbeidspatroon op grond waarvan de uitzendkracht zou moeten werken op de dag waarop de feestdag valt. Er is in ieder geval sprake van een bestendig arbeidspatroon, indien de uitzendkracht in een periode van dertien aaneengesloten weken direct voorafgaand aan de desbetreffende feestdag op de betreffende dag in de week ingeroosterd is geweest, dan wel heeft gewerkt.

Is uw vraag hiermee beantwoord?

Een vraag indienen voor de lijst met vaak gestelde vragen

Indien u het antwoord op uw vraag niet heeft kunnen vinden, kunt u hieronder uw eigen vraag stellen. We zullen hem dan binnen 24 uur beantwoorden én opnemen in onze database met vaak gestelde vragen.
Interessant voor anderen? Delen is welkom.
Voor werkgevers

Talent binnenhalen dat uitstekend past. In de functie én in de bedrijfscultuur.

Informatie werkgevers

LABEL partners WinWinWerkt

Zoek en vind kandidaten

Voor kandidaten

Zet een nieuwe stap in je loopbaan. Maak gebruik van onze gratis dienstverlening.

Informatie kandidaten

Aanmelden bij WinWinWerkt.nl

Vacature Alerts instellen

Meer zoekopties
Recente artikelen
op29-5-2020 15:23
454 bekeken | 0 reacties
op28-1-2020 16:21
2085 bekeken | 0 reacties
op5-12-2019 12:22
2364 bekeken | 0 reacties
op4-12-2019 15:48
2325 bekeken | 0 reacties
Vacatures zoeken
Talenten Etalage zoeken
Vacature Alerts maken
Maak een Vacature Alert aan en ontvang nieuwe vacatures per e-mail.
Volg WinWinWerkt voor vacatures
Volg WinWinWerkt op LinkedIn Volg WinWinWerkt op Facebook Volg WinWinWerkt op Twitter Volg WinWinWerkt op You Tube Volg WinWinWerkt op Instagram Vind ons op google maps!